POGOJI, SEZNANITEV

Različne oblike svetovanja, delavnice in izobraževanja ali druženja ne sodijo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. V okviru programa Serepenthine izvajamo različna predavanja in svetovanja, ki nikakor ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega pristopa ali zdravljenja. Besede »zdravljenje«, »terapija« ali »zdraviteljstvo« so usmerjene zgolj v izboljšanje kvalitete življenja preko različnega razumevanja oziroma pogleda na stvarnost in nikakor v smeri fizičnega ali psihološkega zdravljenja. Svetujemo tudi, da ne opustite navodil za zdravljenje, ki ste jih dobili od svojega zdravnika ali terapevta. S prijavo in udeležbo na različna srečanja, dogodke, izobraževalne in svetovalne programe se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji in vsak posameznik v celoti prevzema popolno odgovornost za svoje sodelovanje.