Izjava o odgovornosti

Različne oblike svetovanja in izobraževanja, ki jih izvajam, ne sodijo med uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe.

Izvajam različna svetovanja in različne dogodke, ki v nikakršni meri ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega pristopa ali zdravljenja.

Svoje znanje in izkušnje,  ki sem jih pridobivala pri različnih avtorjih in različnih programih, želim deliti izključno z namenom izboljšanja kvalitete življenja posameznika preko drugačnega razumevanja življenjskih situacij. 

V okviru ponudbe nudim svetovanja ter organiziram dogodke, katerih namen so različni pristopi razumevanja najrazličnejših situacij in v nobeni meri zdraviteljstvo.

Beseda »zdravljenje« ali »zdraviteljstvo« je omenjena zgolj v smeri izboljšanja kvalitete življenja preko različnega razumevanja oziroma (v)pogleda na stvarnost in nikakor  ne v smislu fizičnega ali psihološkega zdravljenja.

Za obisk svetovanja, izobraževanj oziroma dogodkov v okviru predmetne ponudbe posameznik v celoti prevzema odgovornost.

V primeru dvoma, ali so naša svetovanja, izobraževanja oziroma dogodki primerni za vas oziroma osebo, ki je v procesu zdravljenja (psihološkega ali fizičnega), vam svetujemo, da se pred obiskom posvetujete s svojim zdravnikom ali uradnim terapevtom.

S prijavo in udeležbo na naše svetovalne in izobraževalne programe ter dogodke se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji  in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo.